Het bestuur van de Stichting Zwerfdieren in Dahab bestaat uit de volgende personen:

– Michel Groenewegen, Voorzitter
– Job Neelen, Penningmeester
– Dory Heuseveldt, Bestuurslid
– Michiel Cazemier, Bestuurslid

Het bestuurswerk van de stichting is onbezoldigd, we ontvangen dus op geen enkele wijze geld voor het werk wat we doen. Zo zorgen we er voor dat alle inkomsten kunnen worden besteed aan de dieren. Natuurlijk zijn we, om zo’n initiatief in onze vrije tijd op te zetten, niet alleen Dahab-fans maar vooral ook dierenliefhebbers in hart en nieren.

Naast onze duik- en relaxvakanties in Dahab (we zijn er 4-6 keer per jaar) hebben we ook in Nederland een sterke binding met Dierenwelzijn en voorlichting rondom dieren.

Job was naast zijn reguliere baan in de gezondheidszorg Coordinator van de Paardenkamp-Rangers, de jeugdafdeling van het bekende nationaal rusthuis voor oude paarden. Hij heeft vooral veel affiniteit met het geven van voorlichting aan jongeren, het spelenderwijs leren respectvol omgaan met dieren. Ook daar is in Dahab nog een mooie uitdaging.

Michel was naast zijn dagelijkse baan als zelfstandig ondernemer jarenlang betrokken bij het bestuur van Stichting De Paardenkamp, als woordvoerder en marketeer voor diverse dierenwelzijns organisaties en was bestuursvoorzitter van Stichting DierenZorg Eemland die ondermeer de Dierenambulance Eemland, Dierentehuis ‘t Hart en Vogelopvang Soest onder haar beheer heeft. Zijn jarenlange bestuurlijke ervaring in Dierenbeschermingsland brengt niet alleen veel kennis maar ook een uitgebreid netwerk onder dierenbeschermers en professionals in Nederland met zich mee.
Michel en Job hebben de stichting in november 2012 opgericht.

Dory heeft de liefde voor Dahab recent ontdekt en is daar dagenlang zoet geweest het het fotograferen (een van haar vele hobby’s) en in kaart brengen van de zwerfdieren populaties.  Michiel is onze marketing en internet man en heeft een bijzondere band met Dahab sinds hij daar ruim een jaar gewoond heeft. Michiel beheert onze website.

Als bestuur beslissen we gezamenlijk over de besteding van de beschikbare fondsen aan de projecten in Dahab.