Een testament of nalatenschap is niet iets waar de meeste mensen graag over nadenken. Toch zijn er steeds meer mensen die ook nadat zij er zelf niet meer zijn, iets goeds willen doen voor de wereld. Voor onderwijs, zorg en natuurlijk ook voor dieren. testament nalatenschap legaat erfbelasting successierecht

Wilt u de zorg voor dieren opnemen in uw testament, dan zijn daarvoor diverse mogelijkheden. Zowel qua doel als vorm van legaat.

U kunt bijvoorbeeld een deel van uw vermogen nalaten aan een stichting als die van ons. Uw nalatenschap wordt dan verdeeld zoals u heeft aangegeven. Ook kunt u een bepaald bedrag voor het goede doel reserveren, we noemen dit een legaat.

Het is goed om te weten dat instellingen met een ANBI status geen successierechten hoeven te betalen over ow testamentaire gift. Al hetgeen u nalaat kan dus volledig aan de dieren worden besteedt.

Dit in tegenstelling tot giften aan bijvoorbeeld niet ANBI instellingen of personen waarmee u geen familieband heeft. De hoogte van het successierecht, tegenwoordig schenkbelasting, is afhankelijk van de waarde vand e schenking en de band die u heeft met diegene die uw nalatenschap ontvangt. Zo geldt voor echtgenoten en kinderen een ander belastingpercentage dan bijvoorbeeld voor kleinkinderen of broers en zussen. De percentages beginnen bij zo’n 5 % en kunnen oplopen tot wel 68% belasting. In dat geval gaat het grootste deel van uw nalatenschap naar de fiscus.

Als u de Dieren wilt steunen, zijn er diverse oplossingen. Grote professionele organisaties als een Dierenbescherming, Sofia Vereniging en de WSPA kunnen veel van hun goede werk doen door nalatenschappen. Wilt u een kleiner lokaal doel steunen waar uw gift echt verschil maakt? Dan kunt u kijken  bij een regionale afdeling van bijvoorbeeld de Dierenbescherming, of een van de vele dierenasielen die Nederland rijk is en zo ongelofelijk goed werk verrichten. Of bijvoorbeeld een dierenambulance. Er zijn veel mogelijkheden.

Ook kunt u bijvoorbeeld een thema steunen met uw testament, bijvoorbeeld zwerfdieren. U kunt dan zelf beslissen in welk land u de zwerfdieren problematiek wilt steunen. Ook wij als kleine stichting kunnen enorm veel dingen doen met een testamentaire gift. We bieden ook de mogelijkheid van een gift op naam, bijvoorbeeld als door uw gift een kliniek voor zwerfdieren kan worden opgericht, dan kunnen wij indien gewenst uw naam aan de kliniek verbinden. Zo blijft niet alleen uw steun, maar ook uw persoonlijke verbinding met de dieren voortbestaan.

Er bestaan nog diverse andere vormen van testamentaire giften en beschikkingen. Als u daarover meer informatie wilt, kan de notaris u het beste advies geven, gebaseerd op uw persoonlijke situatie.
Wanneer u over de mogelijkheden van een testamentaire gift met ons van gedachten wilt wisselen, dan voeren wij graag een persoonlijk gesprek met u. Stuurt u in dat geval een email aan onze penningmeester Job Neelen via job@zwerfdierenindahab.nl

Een van onze bestuursleden neemt dan contact met u op voor een persoonlijke afspraak.