Wilt u fiscaal voordelig schenken aan onze stichting? Dat kan. De fiscale aftrekbaarheid van uw schenking geldt alleen voor Stichtingen die door de belastingdienst zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling. Zij dragen het ANBI logo. Let u daarom goed op dat eventuele ontvangers van uw giften beschikken over de ANBI status als u gebruik wilt maken van fiscale aftrekbaarheid. Uw belastingteruggave kan dan aardig oplopen door uw belastingvrije schenking.

Het fiscale land is complex en ondoorgrondelijk. We kunnen op één pagina daar ook geen helderheid in scheppen. Wel kunnen we u een aantal voorbeelden geven en handreikingen doen naar informatie. Bedenkt u zich echter dat fiscale regelgeving aan verandering onderhevig is. Informeer daarom altijd bij uw accountant/belastingadviseur of raadpleeg de belastingdienst.

In basis zijn er twee soorten giften, een gewone gift  en een periodieke gift, vroeger ook wel periodieke schenking / lijfrente schenking genoemd.

Gewone gift: Een gewone gift heeft aanvullende voorwaarden. Zo moet het totaal van uw giften aan ANBI instellingen in 1 kalenderjaar boven een bepaald drempel bedrag uitkomen. Ook mag het totaal niet meer zijn dan een bepaald maximum. Hoe hoog deze bedragen zijn hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. In basis komt het erop neer dat u tenminste 1 % van uw drempelinkomen moet schenken met een minimum van 60 euro. U kunt over maximaal 10% van uw drempelinkomen belastingaftrek genieten.

Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1,2 en 3 maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Voorbeeld:
Een alleenstaande met een modaal inkomen (c.a. € 33.000,-)  zal (zonder overige inkomsten en met gemiddelde aftrekposten) tenminste c.a. € 200,- en maximaal c.a. € 2000,- euro kunnen aftrekken. Dit bedrag is het totaal aan giften per jaar aan ANBI instellingen.

Een gezin of stel dat fiscaal partner is, telt de giften die beiden doen, gewoon bij elkaar ook. Echter ook het drempel inkomen van beide partners telt mee voor de berekening van de minima en maxima. Hier zou dus een globale indicatie van tussen de € 500,- en € 5000,- kunnen gelden.

Kortom, hoe hoger uw inkomen, hoe meer u moet schenken om in aanmerking te komen voor fiscae aftrek. Leuker kunnen we het niet maken, en gemakkelijker ook niet. Maar hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de belastingschijf en hoe hoger uw aftrek is.
Stel u betaald over het bovenste deel van uw inkomen 52 % belasting. Wanneer u € 250,- euro aan onze stichting schenkt en in aanmerking komt voor fiscale aftrek, kost u deze schenking slechts  € 120 euro terwijl wij toch het volle bedrag van € 250,- van u ontvangen. Het kan dus interessant zijn om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor fiscale aftrek.

Een Periodieke gift: Bij een periodieke gift gelden de minimum en maximum bedragen niet. Wel zijn er andere voorwaarden. Zo moet de periodieke gift bij een notaris worden vastgelegd (kosten c.a. 100,-), u moet elk jaar het notarieel overeengekomen bedrag overmaken naar de instelling waaraan u de periodieke gift schenkt en u moet deze gift tenminste 5 jaar achtereenvolgens doen.

Wilt u gedurende langere tijd een gift doen, heeft u een relatief hoog belastingtarief maar wilt u niet jaarlijks het minimale percentage van uw drempelinkomen uitgeven? Dan kan een periodieke gift erg interessant zijn.
Als voorbeeld: U schenkt jaarlijks € 250,- aan onze stichting gedurende 5 jaar. Uw inkomen zit in de hoogste belastingschijf van 52 % en u heeft de periodieke gift volgens de voorwaarden vastgelegd. Dan ontvangen wij in 5 jaar tijd een bedrag van € 1250,- ; u ontvangt daarvan € 650 euro terug van de fiscus en betaalt per saldo slechts € 650,-

Natuurlijk heeft u wel de kosten van de notariele akte, maar daar tegenover staat een belastingaftrek van vele honderden euro’s. Het kan dus interessant zijn om uw gift in de vorm van een periodieke schenking te doen.
U ziet het blijft ingewikkelde materie, dus zorg dat u zich goed informeert voordat u besluit welke vorm van gift het best bij uw fiscale situatie past. Heeft u vragen? Mail ons dan op info@zwerfdierenindahab.nl we proberen u graag verder te helpen.