Stichting Zwerfdieren in Dahab

Stichting Zwerfdieren in Dahab zet zich in voor een dierwaardig bestaan voor alle zwerfdieren in Dahab. Het is onze droom dat alle dieren in Dahab, levend in huizen of op de straat, genieten van een fijn leven in relatieve rust en veiligheid. In eerste instantie zullen we hiervoor, samen met de lokale vrijwilligersorganisatie Animal Welfare Dahab, TNR projecten op grotere schaal gaan uitvoeren om de omvang van de zwerfdierenpopulatie terug te dringen en zo het dierenwelzijn te verbeteren.

De Kliniek, toekomstdroom:
Om dit op een structurele manier te doen en tevens het leven van de zwerfdieren meer zichtbaar te maken voor de overheid, lokale bevolking en touristen, willen we in de toekomst een Kliniek stichten voor zwerfdieren in Dahab.
In deze kliniek kan de uitvoering van de TNR acties en vaccinaties plaatsvinden. Hier hebben de dierenartsen, die veelal op vrijwillige basis operaties verrichten, een veilige werkomgeving met voldoende medicijnen, instrumenten en goede nazorgmogelijkheden. In de kliniek kunnen we dierenartsen in opleiding uitnodigen om te ondersteunen bij de vele sterilisaties die moeten worden uitgevoerd. En bovenal hebben we een veilige plek voor de honden en katten. Zij kunnen in de kliniek uitslapen en herstellen van de operatie voordat zij teruggeplaatst worden in hun roedel op de straat.

Zieke of verzwakte dieren, die niet meer terug kunnen op straat, kunnen in de kliniek behandeld en daarna herplaatst worden.

De vrijwilligers kunnen vanuit de kliniek informatie geven aan overheid, lokale bevolking, en touristen. Voorlichting over hun werk, en de verzorging van dieren in het algemeen. Ook kan de kliniek als noodhospitaal dienen bij bijvoorbeeld gewonde of vergiftigde dieren.

Het opzetten van de kliniek is een grote droom en zal het werk voor de zwerfdieren een enorme positieve stimulans geven. Het lijkt heel kostbaar en toch is het bedrag wat nodig is om zo’n kliniek de eerste 3 jaar te draaien (opbouwfase) zo’n 25.000 euro. Dat zou realiseerbaar moeten zijn hopen wij!
Daarom beginnen we met het ondersteunen van de huidige TNR acties. En zullen we de komende maanden, samen met de vrijwilligers van Animal Welfare Dahab een toekomstplan en begroting maken voor de grootschalige aanpak van een TNR project voor heel Dahab inclusief de kliniek.

Registratie:
Stichting Zwerfdieren in Dahab is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 56669593 en is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI instelling. De stichting is aangesloten bij Goede Doelen platform GeefGratis en Stray Animal Platform Foundation.