Zwerfdieren in Dahab

Animal Welfare Dahab

is de lokale vrijwilligers organisatie van expats en egyptenaren, die zich inzetten voor het welzijn van Zwerfdieren in Dahab. Mensen die zich, naast een veelal 50 urige werkweek, belangeloos inzetten bij de opzet en uitvoering van TNR acties, het werven van fondsen en het voeren van gesprekken met overheden en lokale gezagsbepalers.
De groep vrijwilligers is geregistreerd als afdeling Dahab van de Egyptian Society for Mercy to Animals (ESMA) en kan daarmee richting diverse partijen steunen op een groot  netwerk met belangenbehartigers en dierenvrienden over geheel Egypte.

AWD is in 2010 ontstaan toen een Dierenrechten organisatie uit Cairo aanbood een TNR actie uit te voeren in Dahab met een klein groepje Dierenartsen. Het plan dreigde te mislukken omdat er niet voldoende opvangadressen aanwezig waren waar de behandelde honden de eerste dagen na hun operatie konden worden opgevangen. Daarnaast was er geen geschikte ruimte om de operaties uit te voeren. 2 dappere europese vrouwen wierpen zich op om het project te redden. Vanuit hun netwerk kwamen zij met fondsen om een ruimte te huren voor de operaties, wisten ze mensen in Dahab te overtuigen om voor een aantal dagen een hond in huis op te nemen en ontstond een “safe house”waar de dieren konden worden opgevangen totdat zij voldoende aangesterkt waren om weer terug te kunnen naar hun roedel op de straat.

Met deze 2 dames, Britta Steiner en Valeska Fordham werd na die week, Animal Welfare Dahab gestart.

Juist omdat ook voor AWD de oplossing van het zwerfdieren probleem in de diervriendelijke vorm van TNR acties ligt, is het fijn om samen met hen het probleem te helpen oplossen.

Meer informatie over Animal Welfare Dahab is te vinden op Facebook:www.facebook.com/AnimalWelfareDahab